Scenariusze ....

Scenariusz pielgrzymki z okazji Święta Patrona dla uczniów, nauczycieli i rodziców Zespołu Szkolno – Gimnazjalnego w Rączynie
"Tutaj wszystko się zaczęło…"
Wadowice - Kalwaria Zebrzydowska - Inwałd
18.05.2017r.

Cele pielgrzymki:

- pogłębienie wiedzy na temat biografii naszego Patrona - Papieża Św. Jana Pawła II, przybliżenie uczniom Jego osoby poprzez możliwość odwiedzenia miejsc nierozerwalnie związanych życiem od czasów dzieciństwa po ostatnie pielgrzymowanie do Polski, miejsc, które wpłynęły w sposób szczególny na kształtowanie się niezwykłej osobowości tego najwybitniejszego Polaka;
- określenie miejsca i roli kultury chrześcijańskiej dzięki możliwości poznania ciekawych obiektów sakralnych, ich bogatej historii, różnorodności stylów architektonicznych, a także sztuki sakralnej i tradycji religijnych;
- wyodrębnienie regionów geograficznych Małopolski, przez które prowadziła trasa pielgrzymki oraz zapoznanie z charakterystycznymi cechami krajobrazu i elementami środowiska naturalnego;
- poznanie lokalizacji geograficznej zwiedzanych miejsc;
- zapoznanie z makietami przedstawiającymi najważniejsze budowle architektoniczne świata;
- poznanie rzemiosła średniowiecznego;
- zwiedzanie historycznej warowni;
- kształcenie umiejętności obcowania ze sztuką, w tym sztuką i architekturą sakralną;
- rozumienie wymiaru duchowego miejsc kultu religijnego w życiu człowieka wierzącego;
- umiejętność właściwego spojrzenia na budowle sakralne jako miejsca kultu religijnego, a zarazem ciekawe obiekty o statusie zabytków historycznych nierozerwalnie związanych z historią i współczesnością:
- podkreślenie roli papieża Jana Pawła II we współczesnym świecie jako największego autorytetu moralnego, wielkiego przyjaciela młodzieży, kształtowanie postaw szacunku dla Jego osoby jako wzoru do naśladowania;
- znaczenie tolerancji religijnej w stosunkach międzyludzkich, której orędownikiem jest Ojciec Święty;
- kształtowanie zachowań i postaw opartych o wartości chrześcijańskie;
- umiejętność kulturalnego sposobu bycia w czasie trwania pielgrzymki ze szczególnym uwzględnieniem właściwego zachowania w trakcie zwiedzania obiektów sakralnych oraz rozumienie konieczności przestrzegania zasad bezpieczeństwa;
- integracja społeczności szkolnej.

Plan pielgrzymki:

Msza Święta w kościele parafialnym z okazji Święta Patrona Szkoły.
Przejazd do Kalwarii Zebrzydowskiej (zwrócenie uwagi na charakterystyczne cechy krajobrazu Pogórza Wadowickiego i doliny Skawy).
Zwiedzanie Sanktuarium w Kalwarii Zebrzydowskiej, zapoznanie się z bogatą historią i tradycjami religijnymi kultywowanymi do czasów współczesnych (Misterium Męki Pańskiej, Misterium Wniebowzięcia Matki Bożej), wspinaczka na górę Ukrzyżowania.
Zwiedzanie domu rodzinnego Karola Wojtyły oraz Bazyliki Ofiarowania N.M.P., ówczesnego kościoła parafialnego, w którym 20 czerwca 1920 roku został ochrzczony Ojciec Święty.
Spacer po wadowickim rynku znanym z niezwykłych spotkań papieża z wiernymi, połączony z degustacją słynnych "papieskich kremówek".
Przejazd do Inwałdu, zwiedzanie Parku Miniatur i Warowni oraz zabawy integracyjne na terenie Parku Rozrywki.

Relacja z przebiegu pielgrzymki i jej podsumowanie

Nadrzędny cel, który przyświecał naszej pielgrzymce, to poznanie miejsc nierozerwalnie związanych z osobą Ojca Św. Jana Pawła II. Odwiedzenie wszystkich było niemożliwe, zatem wybraliśmy te, które w sposób szczególny związane są z Jego osobą, o których On sam często wspominał i podkreślał rolę, jaką odegrały w Jego życiu. Wprowadzeniem do wspólnej wędrówki z naszym Patronem była Msza Święta odprawiona o godzinie 6.00 w kościele parafialnym w Rączynie z udziałem uczniów, dyrekcji, nauczycieli i rodziców sprawowana w intencji uczestników szkolnej pielgrzymki. W homilii ksiądz proboszcz nawiązał do życia świętego Jana Pawła II, przypominając nam wszystkim o wartościach, którymi kierował się Ojciec Święty. Podkreślił również, że uczęszczanie do szkoły Jego imienia powinno być dla nas zaszczytem i powodem do dumy, ale także powinno mobilizować nas do ciągłej pracy nad sobą zgodnie ze słowami „ Wymagajcie od siebie, choćby inni od was nie wymagali”.
Następnie udaliśmy się w drogę do Kalwarii Zebrzydowskiej - niewielkiego miasta na Pogórzu Karpackim, położonego niedaleko Krakowa, znanego z produkcji mebli. Najbardziej zostało jednak rozsławionego przez założony tutaj 400 lat temu Klasztor Bernardynów i wybudowane Sanktuarium ze słynnymi "kalwaryjskimi dróżkami" na wzór Jerozolimy, obecnie jedno z najsłynniejszych miejsc kultu religijnego w Polsce z cudownym obrazem Matki Boskiej Kalwaryjskiej tak bliskie sercu Papieża - Polaka. Karol Wojtyła w ciągu swego życia bardzo często pielgrzymował do Kalwarii i przybył również w czasie ostatniej pielgrzymki do Polski na obchody 400-lecia Sanktuarium, które malowniczo usytuowane na lesistych wzgórzach, góruje nad miastem. Stąd też roztacza się wspaniała panorama Pogórza Karpackiego i pobliskich pasm beskidzkich. W sanktuarium mogliśmy zobaczyć przechowywane pamiątki związane z pobytem Ojca Świętego, w tym słynna papieska złota róża zdobiąca Obraz Matki Boskiej Kalwaryjskiej. Jego osoba wpisana jest bardzo mocno w historię kalwaryjskiego sanktuarium już od samego dzieciństwa. Jako kardynał, powiedział w Kalwarii: „Gdy u nas w domu były jakieś zdarzenia rodzinne, gdy były jakieś kłopoty, to szliśmy wtedy do Matki Bożej Kalwaryjskiej i na Dróżki i tak to już u mnie pozostało...”. To w tym sanktuarium tato zawierzył małego Karolka Matce Bożej po stracie ukochanej mamy. My, choć przeszliśmy tylko częścią dróżek weszliśmy na górę Ukrzyżowania i mogliśmy poczuć atmosferę tego miejsca, a nasz wysiłek ofiarować w swoich intencjach.
Opuszczając Kalwarię udaliśmy się w dalszą drogę śladami naszego patrona do Wadowic - miasta położone na Pogórzu Śląskim nad rzeką Skawą. Miejsce urodzenia papieża Jana Pawła II jest często odwiedzane przez polskich i zagranicznych turystów oraz pielgrzymów. Wycieczka do Wadowic była także wielką szansą, aby zobaczyć codzienne życie małego miasteczka oraz spróbować ulubionego ciastka Papieża - pysznej kremówki! Tu żył i dorastał jako młody chłopiec, przed tym jak rozpoczął studia w Krakowie. To miejsca o szczególnym charakterze duchowym, bezpośrednio związane z historią najsłynniejszego Polaka, papieża Św. Jana Pawła II. Zwiedzaliśmy dom, w którym Karol Wojtyła przyszedł na świat, spędził dzieciństwo i młodość aż do zdania matury w 1938r. Pobyt w Bazylice Ofiarowania N.M.P. pozwolił nam na chwile zadumy, szczególnie przy chrzcielnicy, gdzie został ochrzczony Jan Paweł II, oraz w kaplicy relikwii Św. Jana Pawła II. Przed Bazyliką przy pomniku Papieża wszyscy robili pamiątkowe zdjęcia przy dźwiękach ulubionych pieśni Jana Pawła II, rozbrzmiewających z koncertu na wadowickim rynku. Uczestnicy pielgrzymki udali się również do szkoły, do której Karol Wojtyła uczęszczał w latach 1930-1938. Przy wejściu do szkoły wiszą dwie tablice- jedna z nich upamiętnia lata nauki Jana Pawła II w szkole, a druga stulecie istnienia szkoły, obchodzone w 1966 roku. Spacerując po wadowickim rynku nie mogliśmy nie skosztować "papieskich kremówek". Zastanawialiśmy się czy smakują tak samo jak te, o których wspominał Ojciec Św. w czasie pamiętnego spotkania z wiernymi w 1999r.
W każdym z miejsc, które odwiedziliśmy, czuliśmy obecność Świętego Jana Pawła II, który był przewodnikiem duchowym tej wyjątkowej pielgrzymki szkolnej. Podążając Jego śladami pogłębiliśmy naszą wiedzę religijną, historyczną i geograficzną o odwiedzanym regionie. Wzbogaciliśmy wiedzę o najwybitniejszym Polaku jakim jest niewątpliwie Święty Papież - Jan Paweł II, o jego życiu i związkach z regionem Małopolski. Mogliśmy poznać także charakterystyczne cechy krajobrazu regionu, przez który pielgrzymowaliśmy.
Kolejnym etapem naszej wędrówki był Inwałd. Celem było zwiedzenie Warowni i Parku Miniatur oraz zabawy na jego terenie. Średniowieczna Warownia kryje drewnianą osadę, zbrojownię, salę tortur oraz inne ciekawe miejsca przenoszące nas w miniony czas wieków średnich. Największą atrakcją był ruchomy śpiewający smok oraz możliwość strzelania z łuku..
Wszyscy wracali bardzo zmęczeni, ale za to z dużymi wrażeniami i słoneczną opalenizną.

opracowanie: Elżbieta Ochota

 

Scenariusz montażu słowno – muzycznego na uroczystość XV Dnia Papieskiego połączonego z Przyjęciem Relikwii Świętej Siostry Faustyny Kowalskiej w kościele Parafialnym pw. Nawiedzenia NMP w Rączynie w dniu 10.10.2015r

(Przygotowany przez uczniów ZSG w Rączynie pod kierunkiem nauczycieli)

Choć wiele dzieci Polska ma
I wielu mężów stanu,
To tylko jeden spośród nich
Trafił do Watykanu
I wówczas z jego drżących ust
Bóg słyszał: Totus Tuus!
I przeleciała wieść przez świat
I wszystkich zadziwiła,
że Ojcem Świętym jest nasz Brat
Kardynał Karol Wojtyła
I dzwonił watykański dzwon
Polak na Piotra tron!

Czcigodny księże Biskupie, Czcigodni Kapłani, Szanowni Państwo!

16 października będziemy obchodzić kolejną rocznicę wyboru św. Jana Pawła II na Stolicę Piotrową. Jak co roku w niedzielę poprzedzającą to wydarzenie uczestniczymy w obchodach Dnia Papieskiego, który w tym roku jest obchodzony pod hasłem „Jan Paweł II – Patron Rodziny”. Z tej okazji serdecznie zapraszamy do wysłuchania krótkiego programu artystycznego w wykonaniu uczniów i absolwentów naszej szkoły.

O szczęściu można mówić wiele, pisać wiersze i śpiewać piosenki ale największe szczęście daje rodzina,…. jak mówił Ojciec Święty – Rodzina Bogiem silna.
Papież Jan Paweł II wiele swojej uwagi poświęcił rodzinie, zawsze podkreślał, jak wiele zawdzięczał swojej własnej rodzinie, którą stracił bardzo szybko ale już jako małe dziecko, dzięki swoim rodzicom odnalazł wzór do naśladowania na całe życie.
Pewnego razu, Karolek mały
zadał swej mamie trudne pytanie
„Czy mi pokażesz, mamusiu droga,
kogo w swym życiu mam naśladować ?”
Mama pytania się spodziewała,
toteż zdziwienia nie okazała.
Za rączkę synka poprowadziła tam,
gdzie się sama często modliła.
Karolek ujrzał małą kapliczkę,
w niej Matki Bożej figurkę śliczną.
Wraz z mamą zmówił pacierz pobożnie
i do kapliczki zajrzał ostrożnie.
Poznał odpowiedź na swe pytanie,
a mama takie dodała zdanie:
„Kto wolę Boga wypełnić chciałby,
niechaj w Maryi wstępuje ślady.

Oto mój synku, najlepsza Matka,
Jej zawierz losy swoje i świata.”
Karolek pojął, że w Matce Bożej
najdoskonalszy otrzymał wzorzec.
Więc postanowił, chociaż był mały,
że to Jej właśnie odda się cały.
wtem zauważył z miną radosną,
że wokół ślicznie stokrotki rosną,
Co mają oczko żółte jak słońce
wśród białych płatków w niebo patrzące,
i tak się zwrócił Karolek mały
do Matki Bożej Niepokalanej:
,,Matko najlepsza jak wszystkie Twoje
są te stokrotki, tak moje życie
niech także Twoją własnością będzie
kieruj mną proszę zawsze i wszędzie”

W różnych ważnych dokumentach, przy wielu spotkaniach przypominał ludziom, jak dużo zależy od rodziny. Teraz – jako święty papież – wstawia się za nami u Boga i opiekuje wszystkimi rodzinami świata.

1. U Patryka dziś w rodzinie
Wszyscy chodzą bardzo smutni.
Długo czekać, aż żal minie
Po wczorajszej wielkiej kłótni.

Jan Paweł II wiele razy przypominał, że taki będzie świat, jakie będą rodziny – wszyscy przecież jesteśmy Bożą rodziną. Dlatego w „Liście do dzieci” przekazał najmłodszym bardzo ważne zadanie:
„Pan Jezus oraz Jego Matka wybierają często właśnie dzieci, ażeby powierzać im sprawy wielkiej wagi dla życia Kościoła i ludzkości (…) pragnę powierzyć waszej modlitwie, drodzy mali przyjaciele, nie tylko sprawy waszej rodziny, ale także wszystkich rodzin na świecie. I nie tylko to. Musimy się razem wiele modlić, ażeby ludzkość stawała się coraz bardziej rodziną Bożą, ażeby mogła żyć w pokoju

2. Tata nie był dzisiaj w pracy,
Mama w kącie popłakuje.
Wszyscy w domu smutni tacy,
Bo pieniążków im brakuje.

Papież ze smutkiem mówił o tych, którzy cierpią biedę, głód. Wiąże się z tym wiele problemów i ludzkich nieszczęść, w tym alkoholizm, bezrobocie, emigracja z kraju w celu znalezienia pracy, rozpadają się rodziny, dzieci pozostawione są opieki i miłości. Jan Paweł II zachęcał, by wszyscy uczniowie Jezusa pomagali najbiedniejszym: „Co dnia przekonujemy się, jak wiele jest osób cierpiących niedostatek, osób i rodzin, szczególnie rodzin wielodzietnych. Wiele jest samotnych matek borykających się z ogromnymi trudnościami w utrzymaniu i wychowaniu własnych dzieci; wielu opuszczonych i pozbawionych środków do życia ludzi w podeszłym wieku. (…) Jest to naszym wspólnym obowiązkiem, obowiązkiem miłości, nieść pomoc na miarę naszych sił tym, którzy jej oczekują.

Piosenka „Kwiaty polskie”

3. Tata dzwoni po lekarza,
Mama sięga coś z apteczki.
Tak się bardzo często zdarza
Przy chorobie ich córeczki.

Dla wielu rodzin powodem ich smutku jest choroba. Papież zachęcał do troski o wszystkich chorych, na wzór Miłosiernego Samarytanina: „Rodzina, szkoła, inne instytucje wychowawcze (…) muszą wytrwale pracować nad rozbudzaniem i pogłębianiem owej wrażliwości na bliźniego i jego cierpienie. Kościół oczywiście musi czynić to samo, jeszcze głębiej Instytucje są bardzo ważne, ale żadna z nich nie zastąpi ludzkiego serca, ludzkiego współczucia, ludzkiej miłości, ludzkiej inicjatywy, gdy chodzi o wyjście naprzeciw cierpieniu drugiego człowieka”

4. Czy na co dzień, czy od święta,
w domu Ani spraw jest wiele.
Przez to nikt już nie pamięta
O modlitwie i kościele.

Jan Paweł II wiele razy przypominał o potrzebie modlitwy w rodzinach, a także za rodziny. „Modlitwa rodzinna ma swoje cechy charakterystyczne. Jest modlitwą wspólną męża i żony, rodziców i dzieci. Do członków rodziny chrześcijańskiej można w sposób szczególny odnieść słowa, w których Chrystus obiecał swą obecność: „... zaprawdę powiadam wam: Jeśli dwaj z was na ziemi zgodnie o coś prosić będą, to wszystkiego użyczy im mój Ojciec, który jest w niebie. Bo gdzie są dwaj albo trzej zebrani w imię moje, tam jestem pośród nich”

5. „Odejdź!”, „Czekaj!”, „Nie przeszkadzaj!” –
Bartek słyszy wciąż to samo.
A on przecież nie przesadza…
Chciał czas spędzić z tatą, mamą…

Jan Paweł II przypominał rodzicom, jak ważne są ich zadania: „Zachęcam też ojców i matki rodzin, aby jako pierwsi podsycali płomyk powołania w swoich dzieciach, dając im przykład miłości Chrystusa w swoich rodzinach, nie szczędząc wysiłków i ofiar, okazując zaangażowanie i odpowiedzialność.

Tak jak w czasie swego ziemskiego życia Jan Paweł II troszczył się o rodziny i wzywał do troski o nie, tak i teraz – będąc z Bogiem w niebie jest ich świętym opiekunem, czyli patronem rodzin. Kiedy więc w naszych rodzinach będzie coś nie tak - ktoś będzie chorował, smucił się, kłócił lub cierpiał z powodu braku czegoś ważnego, możemy prosić naszego Ojca Świętego o pomoc, a on przedstawi nasze prośby Bogu.
Piosenka „Biały pasterz”
W trosce o nas Święty Jan Paweł II zawierzył losy całego świata i wszystkich rodzin Bożemu Miłosierdziu. Z jego kultem nierozerwalnie łączy się osoba św. Siostry Faustyny Kowalskiej, bowiem sam Bóg wybrał ją do rozgłaszania Jego czci i ustanowił ją swoim głosem. Tej prostej, ale jakże pokornej zakonnicy, Bóg powierzył misję Miłosierdzia.
Nim to zadanie otrzymała- przeszła przez wiele doświadczeń, ucisków i trosk. Pochodziła bowiem z biednej i wielodzietnej rodziny chłopskiej

Wędrówka przez życie to droga niełatwa
Wiedzą o tym starsi, wie też szkolna dziatwa

Jak iść dobrą drogą, kto tu pomóc może
Ratunek jest jeden- Miłosierdzie Boże

Siostrze Faustynie gdy trwała w skupieniu
Objawił się Jezus w niezwykłym widzeniu

Słowa które wyrzekł, znane dziś na świecie
Prosił by ufała mu jak małe dziecię

Przekazał jej także inne swe pragnienie
By przenieść na płótno niezwykłe widzenie

Swą wolę przekazał tej prostej osobie
Umieścisz też słowa "Jezu Ufam Tobie"

I drugie życzenie które ją przerasta
By obraz ten czciły i wioski i miasta

Gdy całe narody w mej ufności trwają
Mego miłosierdzia i łaski doznają

Niech pierwszą niedzielę tuż po Wielkanocy
Uczynią mym świętem, by we dnie i w nocy

Cześć mi oddawano a obraz mej twarzy
Da wam ukojenie i łaską obdarzy

W niemałej rozterce Faustyna została
Jak obwieścić światu że Pana widziałam

Kto uwierzy w słowa prostej zakonnicy
Kto da temu wiarę, kto się z nimi liczy

Mijały wciąż lata gdy kult Miłosierdzia
Stolica Piotrowa z uznaniem potwierdza

Dziś w każdym kościele obraz umieszczony
Czcią i nabożeństwem jest dziś otoczony

Piosenka „Powiedz ludziom”

„Drodzy bracia i siostry, ani na chwilę nie zapominajcie o tym, jak wielką wartością jest rodzina. Dzięki sakramentalnej obecności Chrystusa, dzięki dobrowolnie złożonej przysiędze, w której małżonkowie oddają się sobie wzajemnie, rodzina jest wspólnotą świętą. Jest komunią osób zjednoczonych miłością.
Ojciec Święty i siostra Faustyna Kowalska zostawili nam ogromne duchowe dziedzictwo: przykład świętego życia, cierpienia, i śmierci oraz skarb swojej miłości i nauczania.
Do wszystkich rodzin i każdego z osobna, którzy się dziś zniechęcają, niosąc trudy dnia codziennego, Jan Paweł woła:
„NIE LĘKAJCIE SIĘ” i uspokaja: „ Nawet, jeśli te słowa oznaczają czas próby, wielki wysiłek i bolesny krzyż, nie musimy się niczego obawiać. Słowa te niosą, bowiem w sobie także radość i pokój, które są owocem wiary.
Boża miłość nie nakłada na nas ciężarów, których nie moglibyśmy unieść, ani nie stawia wymagań, którym nie moglibyśmy sprostać, jeśli wzywa, przychodzi z konieczną pomocą”.
A za przykładem siostry Faustyny nauczmy się pokładać nadzieję w sercu Jezusa Miłosiernego i wołajmy w chwilach smutku i zwątpienia „Jezu ufam Tobie”

Piosenka „Powiedz ludziom”

Dziś modlimy się szczególnie do Świętego Patrona i świętej siostry Faustyny
- Za wszystkie rodziny świata, by żyły według nauki Jezusa
- Za rodziny żyjące w biedzie, aby znajdowały pomoc…
- Za rodziny skłócone, aby pogodziły się jak najprędzej…
- Za rodziny cierpiące z powodu choroby – o zdrowie i siłę…
- Za rodziny, które zapominają o Bogu - modlitwie i kościele…
- za naszą ojczyznę i parafię, by członkowie tej wielkiej rodziny zapomnieli o wewnętrznych
podziałach i żyli obok siebie w miłości bliźniego…

Dziękujemy dziś Bogu za Świętą Siostrę Faustynę i Świętego Jana Pawła II
Za to, że uczynili dla nas tak wiele dobrego.
Dziękujemy także za nasze rodziny i wszystkich krewnych,
bo każdy z nich jest nam bardzo potrzebny!

Piosenka: Do Ciebie Ojcze Święty

Tło scenariusza uzupełniała prezentacja multimedialna

opracowanie: Jolanta Raboł

 

Do wakacji zostało ...

Jeszcze tylko...

219 Dni

Statystyki odwiedzin

Dzisiaj:0
W tym miesiącu:257
Wszystkie:30397

Losowy cytat

"Gdy nie potrafi się atakować myśli, atakuje się jej autora."
Paul Valery