Zaproszenie do udziału w Gminnym Konkursie Literacko – Fotograficznym „Śladami historii mojej Małej Ojczyzny”.

Cele konkursu:
 dostrzeganie i prezentowanie walorów przyrodniczych i historycznych;
 miejscowości z terenu gminy Kańczuga;
 budzenie przywiązania i miłości do Małej Ojczyzny;
 zachęcanie młodych ludzi do poznawania swoich miejscowości oraz gminy Kańczuga, utrwalania ich piękna i historii na fotografii i w tekstach pisanych;
 rozwijanie zainteresowań i uzdolnień uczniów.

Przebieg i organizacja konkursu:

1. Zadanie konkursowe polega na wykonaniu zdjęcia miejsca lub obiektu historycznego znajdujących się w miejscowości, w której mieszka lub uczy się uczestnik konkursu oraz samodzielnym napisaniu tekstu literackiego będącego opisem tego miejsca i historii z nim związanej.
2. Fotografie powinny mieć wymiar 20x30. Teksty literackie powinny być napisane na komputerze czcionką 14. Mogą mieć różną formę wspomnień, zapisu historii lub legendy związanej z danym miejscem lub obiektem historycznym. Tekst powinien znajdować się na 1 stronie A4.
3. Praca konkursowa uczestnika składa się ze zdjęcia i tekstu literackiego opisującego sfotografowany obiekt. Zdjęcia bez opisów i opisy bez zdjęć nie będą zakwalifikowane do konkursu.
4. Uczestnik konkursu może złożyć nie więcej niż 2 prace, szkoła nie więcej niż 4.
5. Przy ocenie fotografii będą brane pod uwagę następujące kryteria:
 wybór oryginalnego obiektu,
 ciekawa forma,
 staranność wykonania,
 ukazanie walorów obiektu.
6. Przy ocenie tekstów literackich będą uwzględniane następujące kryteria:
 wybór oryginalnej formy wypowiedzi,
 sposób realizacji tematu,
 bogactwo i różnorodność środków językowych,
 poprawność językowa, ortograficzna i interpunkcyjna.
7. Do prac należy dołączyć wypełniony i podpisany formularz zgłoszenia, zgody rodziców oraz płytę CD z zapisaną pracą ucznia (zdjęciem i opisem).
8. Dla autorów najciekawszych prac przewidziane są nagrody.
9. Prace konkursowe należy nadsyłać na adres: Szkoła Podstawowa w Rączynie
Rączyna 146, 37 – 223 Rączyna
10. Termin składania prac: 6 listopada 2017.
11. Prace konkursowe nie będą zwracane autorom. Mogą być wykorzystane w promocji regionu z podaniem imienia i nazwiska ich autora.
12. Podsumowanie konkursu i wręczenie nagród: 11 listopada 2017 r.
13. Wszelkich dodatkowych informacji o konkursie udziela organizator telefonicznie: 16 642 55 10.

Organizatorzy:

Jolanta Raboł
Ewa Wlazło

Wróć na stronę główną...

Do wakacji zostało ...

Jeszcze tylko...

241 Dni

Statystyki odwiedzin

Dzisiaj:4
W tym miesiącu:1158
Wszystkie:16328

Losowy cytat

"Nie ma takiego wielkiego czynu, który by nie powstał z jakiegoś wielkiego marzenia."
Georges Duhamel